Регистрация и защита

Регистрацията в сайта е доброволна. Полетата обозначени със звездичка са задължителни.
Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни. Те могат по всяко време да поискат заличаване на профила си като изпратят писмо за това тук


Профилите на потребители, които нарушават условията за ползване на сайта и онлайн магазина или използват същите не по предназначение и злоупотребяват с тях, ще бъдат заличавани.