Общи Условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Издателство Българи ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.bulgaran.com („Сайта”)

Ваша е отговорността да проверявате общите условия всеки път преди да ползвате Сайта.
С кликването върху която и да е част от www.bulgaran.com с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.
Посещавайки www.bulgaran.com , вие декларирате и гарантирате че имате навършени 18 години.
Можете да използвате информацията публикувана в Сайта само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и  не злоупотребявате с нея. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел, без изричното ни съгласие.