Регистрация и защита

Регистрацията в сайта е доброволна. Полетата обозначени със звездичка са задължителни.
Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни. Те могат по всяко време да поискат заличаване на профила си като изпратят писмо за това тук


Профилите на потребители, които нарушават условията за ползване на сайта и онлайн магазина или използват същите не по предназначение и злоупотребяват с тях, ще бъдат заличавани.

Общи Условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Издателство Българи ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.bulgaran.com („Сайта”)

Ваша е отговорността да проверявате общите условия всеки път преди да ползвате Сайта.
С кликването върху която и да е част от www.bulgaran.com с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.
Посещавайки www.bulgaran.com , вие декларирате и гарантирате че имате навършени 18 години.
Можете да използвате информацията публикувана в Сайта само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и  не злоупотребявате с нея. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел, без изричното ни съгласие.

Още статии ...

  1. Цени